Misja naszej fundacji

    Celem Fundacji jest promocja i wdrażanie informatyki oraz nowych form organizacji i zarządzania opartych na rozwiązaniach społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: