Witamy na stronie fundacji Akademia InformatykiFundacja Akademia Informatyki jest organizacją typu non-profit, której celem jest promowanie technologii informatycznych poprzez prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji itp. W chwili obecnej fundacja w ramach Lokalnej Akademii Cisco prowadzi kursy CCNA, IT Essentials oraz CCNA Security. Wiodącymi tematami w działaniach fundacji są sieci komputerowe LAN/MAN/WAN, obliczenia wysokiej wydajności (HPC) przy wykorzystaniu technologii klastrowych, gridowych i chmurowych oraz usługi wysokiej dostępności (HA) i środowiska zwirtualizowane.
Obecnie prowadzony jest nabór na I-wszy semestr kursu CCNA Routing & Switchig (Więcej informacji i rekrutacja)